Servei de desamiantatge a Aldover

L’amiant o asbest, també conegut com uralita, és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles; un material usat en construcció que resulta tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però encara avui existeixen habitatges que contenen aquest material. Al ser un material tòxic és indispensable que el servei de desamiantatge es dugui a terme amb una empresa autoritzada i especialitzada.

Al ser un material tòxic és necessari que la seva manipulació es dugui a terme amb una empresa autoritzada.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a dur a terme el servei de desamiantatge a Aldover, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens encarreguem de tot el procediment: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge