Servei de desamiantatge a Flix

L’amiant, conegut també com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material de construcció considerat com a tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però encara avui existeixen edificacions que contenen aquest mineral. Al ser un material tòxic és imprescindible que l’extracció de l’amiant es dugui a terme amb una empresa autoritzada i especialitzada.

De les efificacions dels anys 60 i 80 hi ha una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant en llocs com dipòsits d’aigua, rajoles o teules de recobriment de teulades. A causa dels seus efectes perjudicials és obligatori que l’extracció de l’amiant s’executi amb una empresa autoritzada i especialitzada.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a gestionar el servei de desamiantatge a Flix, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens encarreguem de tot el procés: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge