Servei de desamiantatge a Godall

L’amiant, conegut també com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material de construcció considerat com a tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però en l’actualitat existeixen edificacions que contenen aquest tipus de material. Al ser un material tòxic és imprescindible que la gestió d’amiant es dugui a terme amb una empresa autoritzada i especialitzada.

En les obres dels anys 60 i 80 hi ha una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant en molt diferents llocs, com poden ser rajoles, dipòsits d’aigua, canonades o en les teules de recobriment de teulades.

la gestió de residus d’amiant és imprescindible que s’executi per una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) degut als seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a la gestió de residus d’amiant a Godall, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens fem càrrec de tot el procés: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge