Servei de desamiantatge a La Sénia

L’amiant, conegut també com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material usat en construcció que resulta tòxic. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però encara avui existeixen construccions que contenen aquest mineral. Al ser un material tòxic és obligatori que el servei de desamiantatge es realitzi amb una empresa autoritzada.

Els immobles construïts en els anys 60 i 80 és molt possible que hi hagi contingut d’amiant en molt diferents llocs, com poden ser rajoles, dipòsits d’aigua, canonades o en les teules de recobriment de teulades.

el desamiantatge és obligatori que s’executi per una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) degut als seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a la gestió de residus d’amiant a La Sénia, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens ocupem de tot el procediment: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge