Servei de desamiantatge a Poblenou del Delta

L’amiant o asbest, conegut comunament com uralita, és un dels components del fibrociment; un material de construcció considerat com a tòxic. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però en l’actualitat hi ha edificacions que contenen aquest mineral. Al ser un material tòxic és indispensable que el desamiantatge es dugui a terme amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

elservei de desamiantatge és necessari que s’executi per una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) degut als seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a gestionar la retirada d’amiant a Poblenou del Delta, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens fem càrrec de tot el procediment: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge