SERVEI D'ASSESSORAMENT

Fornos_Image_1

ASSESSORAMENT MEDIAMBIENTAL

Els anys de treball ens han aportat l’experiència necessària per crear una base sòlida de coneixements en la qual basar les nostres propostes. D’aquesta manera, oferim un assessorament mediambiental que permet al client, a més de realitzar una correcta gestió dels residus, optimitzar els seus recursos i minimitzar el cost de la gestió dels seus materials residuals mitjançant una correcta classificació d'aquests.

L’assessorament mediambiental cobra cada cop més importància perquè és imprescindible tenir en compte l’impacte ambiental derivat de cada activitat. Per aquest motiu, informem sobre bones pràctiques ambientals i també sobre el correcte tractament dels residus.

rmedioambiental
Fornos_Image_3

A més, el nostre assessorament mediambiental també comprèn la realització i la gestió dels documents oficials requerits com ara el certificat de recepció i d’acceptació de gestió de residus, la fitxa d’acceptació de residus, fulls de seguiment, el justificant de recepció de residus, el document D.I i notificació prèvia.

info@fornoscontenidors.com

(+34) 977 489 760

TTV3454 Km 11,87 - Deltebre, Tarragona