SERVEI DE DESAMIANTATGE

Fornos_Link_3

RETIRADA D'AMIANT

Seguint amb la nostra línia de contínua renovació i afany de servei, Fornós Contenidors ha estat una de les primeres empreses de la Província de Tarragona en aconseguir els permisos necessaris per realitzar el servei de desamiantatge. Aquesta acreditació aconseguida ha estat fruit de la nostra inquietud per oferir una solució íntegra al problema dels residus generats en qualsevol activitat.

L’amiant, conegut comunament com a uralita, és un material classificat com tòxic que està present en moltes construccions en forma de fibrociment. Per tant, és molt important que la seva manipulació la realitzi personal qualificat amb les mesures de seguretat pertinents.

Estem inscrits en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) i, per tant, estem autoritzats per a la gestió de residus d’amiant. Per portar a terme el servei de desamiantatge, realitzem un assessorament personalitzat al nostre client i ens encarreguem, de manera segura i responsable, de tot el procés de desmuntatge d’amiant i del tractament d’aquest mineral.

OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS A

info@fornoscontenidors.com

(+34) 977 489 760

TTV3454 Km 11,87 - Deltebre, Tarragona