Servei de desamiantatge a Baix Ebre

L’amiant o asbest, conegut comunament com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material tòxic per a l’ésser humà. A Espanya va ser prohibit en 2002 però en l’actualitat existeixen edificacions que contenen aquest mineral. A causa dels seus efectes perjudicials és necessari que la gestió de residus d’amiant s’executi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

Sobretot en les construccions dels anys 60 i 80 hi ha una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant ja sigui en teules de recobriment de teulades, dipòsits d’aigua, canonades, rajoles o altres materials.

l’extracció de l’amiant és obligatori que es realitzi per una empresa autoritzada degut als seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a dur a terme el servei de desamiantatge a Baix Ebre, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens ocupem de tot el procés: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge