Convocatòria d’ajuts per a la retirada de residus que continguin amiant

Amb l’objectiu de minimitzar el risc que comporta l’amiant per a la salut pública i obtenir una millora ambiental, l’Agència de Residus de Catalunya ha obert la convocatòria d’ajuts per a la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin aquest material.

Realitzar una correcta gestió de l’amiant és fonamental perquè és un material perjudicial per a la salut. Tot i que hi ha creença de què els elements de fibrociment només són perjudicials per a la salut quan es trenquen, la realitat és que l’exposició constant té conseqüències, ja que el pas dels anys deteriora notablement aquests materials.

Per aquest motiu, i per a fomentar i procurar que tot el procés de gestió de l’amiant es faci amb les òptimes condicions ambientals, l’Agència de Residus de Catalunya ha tret aquesta subvenció.

Qui es pot beneficiar de les subvencions?

Poden acollir-se als ajuts per a la retirada de residus amb amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Termini per presentar sol·licituds

La partida pressupostària és d’1 milió d’euros i el termini de presentació és fins a l'exhauriment de la disponibilitat pressupostària o bé fins al 29 de novembre de 2019.

A més, les subvencions cobreixen el 100% de la factura emesa per l’empresa RERA, amb una quantitat màxima de 6000 €.

Requisits per sol·licitar la subvenció

La subvenció cobreix les despeses de desamiantat, el transport i la gestió dels residus, realitzades a partir de la presentació de la sol·licitud, però només una empresa especialitzada i inscrita al RERA (Registre d’Empreses per a la Retirada d’Amiant) pot realitzar aquest procés de desamiantatge.

D’aquesta manera, és indispensable que una empresa especialitzada gestioni la documentació de control i seguiment necessària segons la normativa.

Des de Fornós Contenidors, com a empresa inscrita al RERA i amb una llarga experiència en aquest sector, et podem oferir un acompanyament complet durant tot el procés: des de la creació de la sol·licitud i fins a la gestió i transport dels residus amb amiant.

Durant aquest procés, aportarem la documentació necessària i t’explicarem en tot moment els passos que s’han de realitzar. A més, en el moment del desamiantatge, garantim la seva execució seguint els sistemes de seguretat i prenent les mesures necessàries de protecció.

Davant de qualsevol dubte relacionat amb la convocatòria d’ajuts per a la retirada de residus que continguin amiant, no dubtis a contactar amb nosaltres.

info@fornoscontenidors.com

(+34) 977 489 760

TTV3454 Km 11,87 - Deltebre, Tarragona