Bones pràctiques mediambientals a les empreses

La importància de portar a terme unes bones pràctiques mediambientals cada cop és més necessari a les empreses, sigui quin sigui el seu sector. Reduir l’impacte que genera la seva activitat o complir amb la normativa vigent són algunes de les raons que porten a les empreses a fer més sostenible el seu model de negoci.

Per què és important seguir unes bones pràctiques mediambientals?

S'entén per bones pràctiques mediambientals les accions que tenen per objectiu reduir l’impacte ambiental que generen els processos productius. La implantació d’aquestes bones pràctiques dona lloc a una sèrie de beneficis, com són:

  • Disminució de residus: Tan important és la minimització de la generació dels residus com la seva correcta separació segons les fraccions (paper i cartró, plàstic, matèria orgànica, etc.) per facilitar la seva reutilització. A més, les empreses que ho requereixin, han de gestionar adequadament els residus perillosos.
  • Reduir les emissions a l’atmosfera: Les emissions d’efecte hivernacle estan presents en tots els nivells de la indústria. Per aquest motiu, la reducció d’aquest tipus d’emissions haurien de convertir-se en un compromís empresarial.
  • Millorar la competitivitat de l’empresa: El desenvolupament de bones pràctiques mediambientals beneficia a les empreses millorant la seva imatge, tant de manera interna com externa. També influeix positivament en l'eficiència dels seus processos i en la incrementació de la competitivitat.

Així doncs, per fer realitat el canvi cap a la sostenibilitat, és necessari que les empreses incloguin la protecció del medi ambient com a part de la seva filosofia.

En alguns casos, les bones pràctiques mediambientals són mesures senzilles i útils que poden adoptar els treballadors per contribuir a l’estalvi dels recursos i a una gestió sostenible de l’activitat empresarial.

Assessorament mediambiental

A Fornós Contenidors oferim un servei d’assessorament mediambiental per contribuir a fer que les empreses compleixin els requisits exigits i puguin millorar en eficiència i competitivitat.

Dins d’aquest assessorament, informem sobre les bones pràctiques ambientals i també sobre el correcte tractament dels residus. Així mateix, també ens ocupem de la realització i la gestió dels documents oficials requerits i que ha de complir una empresa.

info@fornoscontenidors.com

(+34) 977 489 760

TTV3454 Km 11,87 - Deltebre, Tarragona