Servei de desamiantatge a Montsià

L’amiant o asbest, conegut comunament com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material de construcció considerat com a tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però encara avui existeixen edificacions que contenen aquest material. Al ser un material tòxic és imprescindible que el servei de desamiantatge es dugui a terme amb una empresa autoritzada.

elservei de desamiantatge és obligatori que es realitzi per una empresa autoritzada a causa dels seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a gestionar la retirada d’amiant a Montsià, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens encarreguem de tot el procediment: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge