Servei de desamiantatge a Terra Alta

L’amiant, també conegut com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material usat en construcció que resulta tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però avui en dia existeixen edificacions que contenen aquest mineral. A causa dels seus efectes perjudicials és molt important que la manipulació de l’amiant es dugui a terme amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

En les obres dels anys 60 i 80 és molt possible que hi hagi contingut d’amiant en molt diferents llocs, com poden ser rajoles, dipòsits d’aigua, canonades o en les teules de recobriment de teulades.

el desamiantatge és obligatori que s’executi per una empresa autoritzada i especialitzada degut a que és un material tòxic.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a gestionar el servei de desamiantatge a Terra Alta, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens ocupem de tot el procés: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge