Servei de desamiantatge a Alcanar

L’amiant o asbest, també conegut com uralita, és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles; un material tòxic per a l’ésser humà. A Espanya va ser prohibit en 2002 però encara en l’actualitat hi ha construccions que contenen aquest mineral. Al ser un material tòxic és indispensable que l’extracció de l’amiant es realitzi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

A causa dels seus efectes perjudicials és imprescindible que la gestió de residus d’amiant es dugui a terme amb una empresa autoritzada.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a dur a terme el servei de desamiantatge a Alcanar, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens ocupem de tot el procediment: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge