Servei de desamiantatge a L’Aldea

L’amiant o asbest, conegut també com uralita, és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles; un material de construcció considerat com a tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però encara avui hi ha edificacions que contenen aquest material. Degut als seus efectes perjudicials és indispensable que la manipulació de l’amiant s’executi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

Al ser un material tòxic és molt important que el servei de desamiantatge es realitzi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a gestionar el servei de desamiantatge a L’Aldea, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens encarreguem de tot el procés: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge