Servei de desamiantatge a Alfara de Carles

L’amiant, també conegut com uralita, és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles; un material tòxic per a l’ésser humà. A principis de la dècada de 2000 va començar a prohibir-se en molts països, inclòs Espanya però avui en dia existeixen edificacions que contenen aquest tipus de material. Degut als seus efectes perjudicials és molt important que la gestió de residus d’amiant es dugui a terme amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

Els immobles construïts en els anys 60 i 80 és molt possible que hi hagi contingut d’amiant en molt diferents llocs, com poden ser rajoles, dipòsits d’aigua, canonades o en les teules de recobriment de teulades.

l’extracció de l’amiant és obligatori que es realitzi per una empresa autoritzada a causa dels seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a gestionar el servei de desamiantatge a Alfara de Carles, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens fem càrrec de tot el procediment: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge