Servei de desamiantatge a L’Ametlla de Mar

L’amiant o asbest, conegut comunament com uralita, és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles; un material de construcció considerat com a tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però avui en dia existeixen habitatges que contenen aquest material. A causa dels seus efectes perjudicials és indispensable que l’extracció de l’amiant es realitzi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

Degut als seus efectes perjudicials és molt important que la seva manipulació es dugui a terme amb una empresa autoritzada i especialitzada.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a la gestió de residus d’amiant a L’Ametlla de Mar, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens fem càrrec de tot el procés: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge