Servei de desamiantatge a L’Ampolla

L’amiant, conegut comunament com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material de construcció considerat com a tòxic. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però encara avui existeixen edificacions que contenen aquest material. Degut als seus efectes perjudicials és imprescindible que la gestió d’amiant es realitzi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

De les efificacions dels anys 60 i 80 és molt possible que hi hagi contingut d’amiant en molt diferents llocs, com poden ser rajoles, dipòsits d’aigua, canonades o en les teules de recobriment de teulades. A causa dels seus efectes perjudicials és indispensable que la manipulació de l’amiant es dugui a terme amb una empresa autoritzada.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a gestionar la retirada d’amiant a L’Ampolla, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens fem càrrec de tot el procés: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge