Servei de desamiantatge a Amposta

L’amiant o asbest, també conegut com uralita, és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles; un material tòxic per a l’ésser humà. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però encara en l’actualitat existeixen construccions que contenen aquest mineral. Al ser un material tòxic és imprescindible que l’extracció de l’amiant s’executi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

De les efificacions dels anys 60 i 80 existeix una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant en llocs com dipòsits d’aigua, rajoles o teules de recobriment de teulades.

l’extracció de l’amiant és indispensable que s’executi per una empresa autoritzada degut a que és un material tòxic.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a la gestió de residus d’amiant a Amposta, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens fem càrrec de tot el procés: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge