Servei de desamiantatge a Ascó

L’amiant o asbest, conegut comunament com uralita, és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles; un material usat en construcció que resulta tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però encara en l’actualitat hi ha habitatges que contenen aquest tipus de material. Al ser un material tòxic és indispensable que la gestió de residus d’amiant es dugui a terme amb una empresa autoritzada.

elservei de desamiantatge és imprescindible que es realitzi per una empresa autoritzada i especialitzada degut a que és un material tòxic.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a la gestió de residus d’amiant a Ascó, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens encarreguem de tot el procediment: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge