Servei de desamiantatge a Batea

L’amiant o asbest, conegut comunament com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material tòxic per a l’ésser humà. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però avui en dia existeixen construccions que contenen aquest mineral. Degut als seus efectes perjudicials és necessari que l’extracció de l’amiant es realitzi amb una empresa autoritzada.

De les efificacions dels anys 60 i 80 hi ha una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant en llocs com dipòsits d’aigua, rajoles o teules de recobriment de teulades.

elservei de desamiantatge és indispensable que es dugui a terme per una empresa autoritzada i especialitzada a causa dels seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a dur a terme el servei de desamiantatge a Batea, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens fem càrrec de tot el procés: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge