Servei de desamiantatge a Benifallet

L’amiant o asbest, conegut comunament com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material usat en construcció que resulta tòxic. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però encara avui existeixen habitatges que contenen aquest material. Degut als seus efectes perjudicials és indispensable que la seva manipulació es realitzi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

el desamiantatge és indispensable que es realitzi per una empresa autoritzada i especialitzada degut als seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a gestionar la retirada d’amiant a Benifallet, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens encarreguem de tot el procediment: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge