Servei de desamiantatge a Bítem

L’amiant, conegut també com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material de construcció considerat com a tòxic. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però encara avui hi ha habitatges que contenen aquest tipus de material. Degut als seus efectes perjudicials és obligatori que el servei de desamiantatge s’executi amb una empresa autoritzada i especialitzada.

Sobretot en les construccions dels anys 60 i 80 existeix una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant ja sigui en teules de recobriment de teulades, dipòsits d’aigua, canonades, rajoles o altres materials. Degut als seus efectes perjudicials és indispensable que la seva manipulació es realitzi amb una empresa autoritzada i especialitzada.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a dur a terme el servei de desamiantatge a Bítem, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens ocupem de tot el procediment: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge