Servei de desamiantatge a Bot

L’amiant o asbest, conegut comunament com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material usat en construcció que resulta tòxic. A principis de la dècada de 2000 va començar a prohibir-se en molts països, inclòs Espanya però encara avui hi ha construccions que contenen aquest material. A causa dels seus efectes perjudicials és necessari que l’extracció de l’amiant es dugui a terme amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

Els immobles construïts en els anys 60 i 80 existeix una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant en llocs com dipòsits d’aigua, rajoles o teules de recobriment de teulades.

La manipulació de l’amiant és obligatori que es dugui a terme per una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) degut a que és un material tòxic.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a la gestió de residus d’amiant a Bot, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens ocupem de tot el procés: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge