Servei de desamiantatge a Camarles

L’amiant o asbest, conegut comunament com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material usat en construcció que resulta tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però avui en dia hi ha habitatges que contenen aquest material. Al ser un material tòxic és necessari que la seva manipulació s’executi amb una empresa autoritzada i especialitzada.

En les obres dels anys 60 i 80 és molt possible que hi hagi contingut d’amiant en llocs com dipòsits d’aigua, rajoles o teules de recobriment de teulades.

elservei de desamiantatge és necessari que es dugui a terme per una empresa autoritzada i especialitzada degut a que és un material tòxic.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a la gestió de residus d’amiant a Camarles, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens ocupem de tot el procés: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge