Servei de desamiantatge a Campredó

L’amiant, conegut comunament com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material tòxic per a l’ésser humà. A Espanya va ser prohibit en 2002 però avui en dia hi ha construccions que contenen aquest material. Degut als seus efectes perjudicials és imprescindible que la gestió d’amiant es realitzi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

De les efificacions dels anys 60 i 80 hi ha una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant en molt diferents llocs, com poden ser rajoles, dipòsits d’aigua, canonades o en les teules de recobriment de teulades.

el desamiantatge és indispensable que es dugui a terme per una empresa autoritzada degut als seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a la gestió de residus d’amiant a Campredó, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens encarreguem de tot el procés: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge