Servei de desamiantatge a Caseres

L’amiant, conegut comunament com uralita, és un dels components del fibrociment; un material tòxic per a l’ésser humà. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però avui en dia hi ha construccions que contenen aquest tipus de material. Degut als seus efectes perjudicials és molt important que la manipulació de l’amiant es realitzi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

En les obres dels anys 60 i 80 és molt possible que hi hagi contingut d’amiant ja sigui en teules de recobriment de teulades, dipòsits d’aigua, canonades, rajoles o altres materials.

l’extracció de l’amiant és indispensable que s’executi per una empresa autoritzada degut a que és un material tòxic.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a gestionar la retirada d’amiant a Caseres, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens fem càrrec de tot el procediment: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge