Servei de desamiantatge a El Perelló

L’amiant o asbest, conegut també com uralita, és un dels components del fibrociment; un material usat en construcció que resulta tòxic. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però encara en l’actualitat hi ha edificacions que contenen aquest mineral. Al ser un material tòxic és imprescindible que la seva manipulació es dugui a terme amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

De les efificacions dels anys 60 i 80 hi ha una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant en llocs com dipòsits d’aigua, rajoles o teules de recobriment de teulades.

elservei de desamiantatge és imprescindible que es dugui a terme per una empresa autoritzada i especialitzada degut als seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a dur a terme el servei de desamiantatge a El Perelló, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens ocupem de tot el procediment: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge