Servei de desamiantatge a El Pinell de Brai

L’amiant, conegut també com uralita, és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles; un material de construcció considerat com a tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però encara avui hi ha construccions que contenen aquest mineral. Al ser un material tòxic és obligatori que el servei de desamiantatge s’executi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

Sobretot en les construccions dels anys 60 i 80 existeix una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant en molt diferents llocs, com poden ser rajoles, dipòsits d’aigua, canonades o en les teules de recobriment de teulades.

la gestió de residus d’amiant és indispensable que es realitzi per una empresa autoritzada degut a que és un material tòxic.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a dur a terme el servei de desamiantatge a El Pinell de Brai, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens ocupem de tot el procés: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge