Servei de desamiantatge a Els Muntells

L’amiant o asbest, conegut comunament com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material de construcció considerat com a tòxic. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però encara en l’actualitat existeixen habitatges que contenen aquest material. Al ser un material tòxic és necessari que la gestió de residus d’amiant s’executi amb una empresa autoritzada i especialitzada.

Els immobles construïts en els anys 60 i 80 hi ha una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant en molt diferents llocs, com poden ser rajoles, dipòsits d’aigua, canonades o en les teules de recobriment de teulades.

el desamiantatge és imprescindible que s’executi per una empresa autoritzada degut als seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a la gestió de residus d’amiant a Els Muntells, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens encarreguem de tot el procediment: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge