Servei de desamiantatge a Freginals

L’amiant o asbest, també conegut com uralita, és un dels components del fibrociment; un material tòxic per a l’ésser humà. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però en l’actualitat hi ha construccions que contenen aquest material. Degut als seus efectes perjudicials és imprescindible que el desamiantatge es dugui a terme amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

La manipulació de l’amiant és obligatori que es realitzi per una empresa autoritzada i especialitzada degut als seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a gestionar la retirada d’amiant a Freginals, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens fem càrrec de tot el procediment: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge