Servei de desamiantatge a Garcia

L’amiant, conegut comunament com uralita, és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles; un material usat en construcció que resulta tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però encara en l’actualitat existeixen habitatges que contenen aquest material. A causa dels seus efectes perjudicials és indispensable que la gestió d’amiant es realitzi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

Degut als seus efectes perjudicials és imprescindible que la manipulació de l’amiant s’executi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a gestionar la retirada d’amiant a Garcia, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens fem càrrec de tot el procediment: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge