Servei de desamiantatge a Horta de Sant Joan

L’amiant, conegut comunament com uralita, és un dels components del fibrociment; un material tòxic per a l’ésser humà. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però avui en dia existeixen construccions que contenen aquest tipus de material. A causa dels seus efectes perjudicials és imprescindible que la seva manipulació s’executi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

Els immobles construïts en els anys 60 i 80 existeix una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant en molt diferents llocs, com poden ser rajoles, dipòsits d’aigua, canonades o en les teules de recobriment de teulades.

elservei de desamiantatge és obligatori que es realitzi per una empresa autoritzada degut als seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a gestionar la retirada d’amiant a Horta de Sant Joan, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens fem càrrec de tot el procés: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge