Servei de desamiantatge a Jesús

L’amiant o asbest, conegut també com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material de construcció considerat com a tòxic. A principis de la dècada de 2000 va començar a prohibir-se en molts països, inclòs Espanya però en l’actualitat existeixen edificacions que contenen aquest material. Al ser un material tòxic és obligatori que el servei de desamiantatge es dugui a terme amb una empresa autoritzada.

Els immobles construïts en els anys 60 i 80 hi ha una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant ja sigui en teules de recobriment de teulades, dipòsits d’aigua, canonades, rajoles o altres materials. A causa dels seus efectes perjudicials és necessari que el servei de desamiantatge s’executi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a gestionar el servei de desamiantatge a Jesús, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens ocupem de tot el procediment: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge