Servei de desamiantatge a La Fatarella

L’amiant o asbest, també conegut com uralita, és un dels components del fibrociment; un material usat en construcció que resulta tòxic. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però encara avui hi ha construccions que contenen aquest mineral. Al ser un material tòxic és necessari que l’extracció de l’amiant es dugui a terme amb una empresa autoritzada.

Sobretot en les construccions dels anys 60 i 80 existeix una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant en llocs com dipòsits d’aigua, rajoles o teules de recobriment de teulades. Degut als seus efectes perjudicials és necessari que el servei de desamiantatge es realitzi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a dur a terme el servei de desamiantatge a La Fatarella, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens fem càrrec de tot el procés: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge