Servei de desamiantatge a La Galera

L’amiant, també conegut com uralita, és un dels components del fibrociment; un material tòxic per a l’ésser humà. A Espanya va ser prohibit en 2002 però encara en l’actualitat hi ha edificacions que contenen aquest mineral. A causa dels seus efectes perjudicials és necessari que la gestió de residus d’amiant es dugui a terme amb una empresa autoritzada.

l’extracció de l’amiant és obligatori que es realitzi per una empresa autoritzada degut als seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a gestionar la retirada d’amiant a La Galera, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens encarreguem de tot el procediment: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge