Servei de desamiantatge a La Palma d’Ebre

L’amiant, conegut comunament com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material usat en construcció que resulta tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però encara avui existeixen construccions que contenen aquest tipus de material. Al ser un material tòxic és molt important que el desamiantatge s’executi amb una empresa autoritzada i especialitzada.

el desamiantatge és imprescindible que es dugui a terme per una empresa autoritzada degut als seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a la gestió de residus d’amiant a La Palma d’Ebre, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens ocupem de tot el procediment: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge