Servei de desamiantatge a La Pobla de Massaluca

L’amiant o asbest, també conegut com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material tòxic per a l’ésser humà. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però encara avui existeixen construccions que contenen aquest tipus de material. Degut als seus efectes perjudicials és necessari que la manipulació de l’amiant s’executi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

Sobretot en les construccions dels anys 60 i 80 existeix una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant en molt diferents llocs, com poden ser rajoles, dipòsits d’aigua, canonades o en les teules de recobriment de teulades.

la gestió de residus d’amiant és imprescindible que es dugui a terme per una empresa autoritzada i especialitzada degut als seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a dur a terme el servei de desamiantatge a La Pobla de Massaluca, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens fem càrrec de tot el procés: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge