Servei de desamiantatge a La Torre de l’Espanyol

L’amiant, també conegut com uralita, és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles; un material de construcció considerat com a tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però encara en l’actualitat hi ha edificacions que contenen aquest mineral. Al ser un material tòxic és necessari que la gestió de residus d’amiant es realitzi amb una empresa autoritzada.

En les obres dels anys 60 i 80 hi ha una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant en llocs com dipòsits d’aigua, rajoles o teules de recobriment de teulades.

la gestió de residus d’amiant és necessari que s’executi per una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) a causa dels seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a dur a terme el servei de desamiantatge a La Torre de l’Espanyol, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens fem càrrec de tot el procediment: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge