Servei de desamiantatge a Mas de Barberans

L’amiant o asbest, conegut comunament com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material usat en construcció que resulta tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però encara en l’actualitat hi ha construccions que contenen aquest mineral. Degut als seus efectes perjudicials és obligatori que la seva manipulació s’executi amb una empresa autoritzada.

Sobretot en les construccions dels anys 60 i 80 existeix una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant ja sigui en teules de recobriment de teulades, dipòsits d’aigua, canonades, rajoles o altres materials. A causa dels seus efectes perjudicials és obligatori que la gestió de residus d’amiant es dugui a terme amb una empresa autoritzada.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a dur a terme el servei de desamiantatge a Mas de Barberans, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens fem càrrec de tot el procés: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge