Servei de desamiantatge a Miravet

L’amiant, conegut comunament com uralita, és un dels components del fibrociment; un material usat en construcció que resulta tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però en l’actualitat hi ha edificacions que contenen aquest tipus de material. Degut als seus efectes perjudicials és imprescindible que la gestió d’amiant es dugui a terme amb una empresa autoritzada.

En les obres dels anys 60 i 80 existeix una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant ja sigui en teules de recobriment de teulades, dipòsits d’aigua, canonades, rajoles o altres materials. A causa dels seus efectes perjudicials és imprescindible que el desamiantatge es realitzi amb una empresa autoritzada i especialitzada.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a la gestió de residus d’amiant a Miravet, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens encarreguem de tot el procés: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge