Servei de desamiantatge a Móra d’Ebre

L’amiant o asbest, conegut també com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material de construcció considerat com a tòxic. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però encara en l’actualitat hi ha edificacions que contenen aquest mineral. Al ser un material tòxic és necessari que la gestió de residus d’amiant es dugui a terme amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

Al ser un material tòxic és necessari que l’extracció de l’amiant es dugui a terme amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a la gestió de residus d’amiant a Móra d’Ebre, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens fem càrrec de tot el procediment: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge