Servei de desamiantatge a Paüls

L’amiant o asbest, conegut comunament com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material de construcció considerat com a tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però encara avui existeixen construccions que contenen aquest material. Degut als seus efectes perjudicials és obligatori que la manipulació de l’amiant es realitzi amb una empresa autoritzada.

Sobretot en les construccions dels anys 60 i 80 hi ha una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant en molt diferents llocs, com poden ser rajoles, dipòsits d’aigua, canonades o en les teules de recobriment de teulades. Degut als seus efectes perjudicials és indispensable que la gestió de residus d’amiant es dugui a terme amb una empresa autoritzada.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a dur a terme el servei de desamiantatge a Paüls, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens encarreguem de tot el procés: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge