Servei de desamiantatge a Prat de Comte

L’amiant o asbest, conegut també com uralita, és un dels components del fibrociment; un material de construcció considerat com a tòxic. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però encara avui hi ha edificacions que contenen aquest mineral. Al ser un material tòxic és molt important que l’extracció de l’amiant es realitzi amb una empresa autoritzada.

Sobretot en les construccions dels anys 60 i 80 és molt possible que hi hagi contingut d’amiant ja sigui en teules de recobriment de teulades, dipòsits d’aigua, canonades, rajoles o altres materials.

elservei de desamiantatge és indispensable que es dugui a terme per una empresa autoritzada degut a que és un material tòxic.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a dur a terme el servei de desamiantatge a Prat de Comte, complint amb la seguretat i la responsabilitat indispensables. Ens ocupem de tot el procés: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge