Servei de desamiantatge a Rasquera

L’amiant o asbest, conegut comunament com uralita, és un dels components del fibrociment; un material de construcció considerat com a tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però en l’actualitat hi ha edificacions que contenen aquest material. Degut als seus efectes perjudicials és imprescindible que el desamiantatge s’executi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

Els immobles construïts en els anys 60 i 80 és molt possible que hi hagi contingut d’amiant en llocs com dipòsits d’aigua, rajoles o teules de recobriment de teulades. Degut als seus efectes perjudicials és imprescindible que el desamiantatge es dugui a terme amb una empresa autoritzada.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a gestionar el servei de desamiantatge a Rasquera, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens fem càrrec de tot el procés: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge