Servei de desamiantatge a Roquetes

L’amiant o asbest, també conegut com uralita, és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles; un material usat en construcció que resulta tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però avui en dia existeixen habitatges que contenen aquest tipus de material. Al ser un material tòxic és molt important que la seva manipulació s’executi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

De les efificacions dels anys 60 i 80 existeix una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant en llocs com dipòsits d’aigua, rajoles o teules de recobriment de teulades. Al ser un material tòxic és imprescindible que la manipulació de l’amiant es realitzi amb una empresa autoritzada i especialitzada.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a gestionar el servei de desamiantatge a Roquetes, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens ocupem de tot el procés: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge