Servei de desamiantatge a Sant Jaume d’Enveja

L’amiant, també conegut com uralita, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos; un material tòxic per a l’ésser humà. A Espanya va ser prohibit en 2002 però en l’actualitat existeixen habitatges que contenen aquest tipus de material. A causa dels seus efectes perjudicials és obligatori que la gestió de residus d’amiant es realitzi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

l’extracció de l’amiant és obligatori que es realitzi per una empresa autoritzada a causa dels seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a la gestió de residus d’amiant a Sant Jaume d’Enveja, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens ocupem de tot el procés: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge