Servei de desamiantatge a Santa Bàrbara

L’amiant o asbest, també conegut com uralita, és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles; un material tòxic per a l’ésser humà. A Espanya va ser prohibit en 2002 però encara avui existeixen construccions que contenen aquest material. A causa dels seus efectes perjudicials és molt important que la seva manipulació es realitzi amb una empresa autoritzada i especialitzada.

De les efificacions dels anys 60 i 80 existeix una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant en llocs com dipòsits d’aigua, rajoles o teules de recobriment de teulades. Al ser un material tòxic és imprescindible que la gestió d’amiant s’executi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a gestionar el servei de desamiantatge a Santa Bàrbara, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens encarreguem de tot el procés: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge