Servei de desamiantatge a Terres de l’Ebre

L’amiant o asbest, també conegut com uralita, és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles; un material de construcció considerat com a tòxic. A Espanya va ser prohibit en 2002 però en l’actualitat existeixen edificacions que contenen aquest material. Al ser un material tòxic és molt important que la gestió de residus d’amiant es realitzi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

A causa dels seus efectes perjudicials és imprescindible que la gestió de residus d’amiant s’executi amb una empresa autoritzada.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a gestionar el servei de desamiantatge a Terres de l’Ebre, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens encarreguem de tot el procediment: des de l’assessorament fins al desmuntatge i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge