Servei de desamiantatge a Tivenys

L’amiant o asbest, conegut comunament com uralita, és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles; un material usat en construcció que resulta tòxic. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però encara avui hi ha construccions que contenen aquest mineral. A causa dels seus efectes perjudicials és necessari que la gestió d’amiant s’executi amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

Sobretot en les construccions dels anys 60 i 80 existeix una gran possibilitat que hi hagi contingut d’amiant en llocs com dipòsits d’aigua, rajoles o teules de recobriment de teulades.

La manipulació de l’amiant és obligatori que es dugui a terme per una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) degut als seus efectes perjudicials.

A Fornós Contenidors estem inscrits en el RERA i estem autoritzats per a la gestió de residus d’amiant a Tivenys, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens fem càrrec de tot el procediment: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge