Servei de desamiantatge a Tivissa

L’amiant, també conegut com uralita, és un dels components del fibrociment; un material tòxic per a l’ésser humà. El seu ús va ser prohibit a Espanya en 2002 però avui en dia hi ha edificacions que contenen aquest mineral. Degut als seus efectes perjudicials és molt important que el servei de desamiantatge es dugui a terme amb una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

Degut als seus efectes perjudicials és necessari que la manipulació de l’amiant es realitzi amb una empresa autoritzada.

A Fornós Contenidors estem autoritzats per a gestionar el servei de desamiantatge a Tivissa, complint amb la seguretat i la responsabilitat necessàries. Ens encarreguem de tot el procediment: des de l’assessorament fins a l’extracció i el tractament de l’amiant.

Altres localitats on oferim el nostre servei de desamiantatge